Oświetlenie Predom

Koszyk jest pusty

Witaj Nieznajomy! Zaloguj się lub Załóż Konto

Promocje   |   Nowe Produkty   |   Bestsellery
Jesteś na stronie: Strona główna » Sklep » Regulamin i zasady

Regulamin i zasady

 

Regulamin sklepu internetowego PTH PREDOM

 obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Sklep internetowy „Oświetlenie predom.pl” działający pod adresem www.oswietlenie.predom.pl prowadzony jest przez PTH PREDOM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Górskiego 9, 00–033 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000030855, z kapitałem zakładowym 3711760 PLN opłaconym w całości, NIP 5261006369, Regon 010777844.
Sklep mieści się w Warszawie przy ul. Kinowej 19 A, 04–030 Warszawa. Ze sprzedającym można się kontaktować telefonicznie pod nr telefonu 228101483, pod adresem poczty elektronicznej sklep@predom.pl lub pisemnie pod adresem: PTH PREDOM sp. z o.o. ul. Kinowa 19a 04-030 Warszawa.

PODSTAWOWE DEFINICJE

1.  Infolinia – telefoniczna obsługa Klienta umożliwiająca uzyskanie informacji, zamówienie lub zarezerwowanie towaru.
2. Przelew – płatność wykonywana za pośrednictwem banku, Poczty Polskiej, lub poprzez konto internetowe.
3.  Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
4.  Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu.
5.  Rezerwacja – dokonywana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub infolinii rezerwacja Produktu, który ma zostać zakupiony w Sklepie fizycznym PTH mieszczącym się w Warszawie ul. Kinowa 19 A.
6.  Sklep fizyczny – dostępny dla ogółu Klientów punkt sprzedaży mieszczący się w Warszawie ul. Kinowa 19 A będący własnością PTH PREDOM sp. z o.o.

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień oraz płatności

1.  Zmówienie w sklepie można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem serwisu internetowego www.oswietlenie.predom.pl. Do korzystania ze sklepu internetowego www.oświetlenie.predom.pl niezbędne jest komputer lub podobne urządzenie  z kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja > 7.0), Mozilla Firefox, Opera), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
2.  Warunkiem realizacji zamówienia jest:
3.  Założenie konta kupującego sklepu oswietlenie.predom.pl
4.  Prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym oswietlenie.predom.pl lub podanie niezbędnych informacji Doradcy Handlowemu który przyjmuje zamówienia pod nr telefonu 228101483 od poniedziałku do piątku w godz. 11-19 oraz w soboty w godz. 10-15.
5.  Kupujący zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia na adres mailowy podany podczas zakładania konta klienta.
6.  Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego umowa uważana jest za zawartą.
7.  Zamówienie można też składać telefonicznie za pośrednictwem infolinii jednakże w tym przypadku gdy klient sam odbiera i opłaca towar w sklepie fizycznym, sklep wyznaczy określony termin do odbioru towaru. Nieodebranie towaru w terminie powoduje anulowanie zamówienia. Dla bezpieczeństwa klienta i sklepu rozmowy telefoniczne dotyczące zamówień, rezerwacji i odbioru towarów mogą być nagrywane.
8.  PTH Predom może zwrócić się do klienta o potwierdzenie złożonego zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych może spowodować jego anulowanie.
9.  Każdy towar ma określoną dostępność, gdy termin realizacji zamówienia lub jego części wykracza poza określony na stronie oswietlenie.predom.pl zastrzega sobie prawo uzgodnienia z klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia. W razie rezygnacji z zamówienia jeżeli Klient wcześniej zapłacił za towar należność zostanie bezzwłocznie zwrócona.
10.   Za zamówiony towar można zapłacić przelewem bankowym, lub za pobraniem, w systemie ratalnym, a przy odbiorze w sklepie fizycznym gotówką. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.
11.   W przypadku wybrania oferty ratalnej towar zostanie wysłany po otrzymaniu przez  oswietlenie.predom.pl potwierdzenia zawarcia umowy ratalnej. W przypadku przelewu po zaksięgowaniu wpłaty.
12.   Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Sklepem za pośrednictwem wiadomości email. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem emaila kontaktowego będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako zamawiającego. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach Sklepu po uprzednim zalogowaniu się na konto Kupującego.

II. Dostawa

1.  Predom.pl realizuje dostawy za pomocą firm kurierskich wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Czas wysyłki jest oznaczony na stronach sklepu.
2.  Koszt wysyłki podany jest na stronie towaru. Koszt dostawy pokrywa w całości Klient. Nie dotyczy to towarów objętych promocją „dostawa gratis”.
3.  Towary o wadze przekraczającej 31,5 kg nadawane są na paletach EURO, które są własnością Predom.pl. Koszt palety nie jest wliczony w cenę przesyłki, ani w cenę towaru.
4.  Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek po schodach o wadze nie przekraczającej 31,5 kg. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek.
5.  Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, która do Kupującego jest dostarczona wraz z towarem lub wysyłana pocztą w terminie do 7 dni od daty doręczenia towaru.
6.  W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór, od tej pory towar staje się własnością Kupującego.
7.  Kupujący, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Klient powinien, w obecności Kuriera, sporządzić protokół szkody. Reklamowany towar wraz z fakturą należy zwrócić kurierowi. Koszt zwrotu towaru ponosi sprzedający. Sprzedający  po otrzymaniu towaru zamieni go na nowy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym Kupujący powinien postępować zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale” GWARANCJA I NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ”

III. CENY I TOWARY

1.  Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
2.  Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy jest podczas składania zamówienia widoczny w podsumowaniu zamówienia.
3.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia te nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4.  Wszystkie towary zakupione w oswietlenie.predom.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.


IV. GWARANCJA ORAZ RĘKOJMIA

1.  Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi przez Gwaranta na karcie gwarancyjnej i we wskazanej w niej sieci serwisowej. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie. Listy punktów serwisowych znajdują się również na stronach producentów. Łącza do stron producentów znajdują się na stronie oswietlenie.predom.pl przy każdym produkcie. W karcie gwarancyjnej są określone obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego. Reklamacje z tytułu gwarancji można też składać bezpośrednio w sklepie fizycznym Predom, lub przesłać na adres: Predom, ul. Kinowa 19 A, 04–030 Warszawa.
2.  Podstawą rozpatrywania spraw reklamacyjnych jest opinia serwisu danej marki, stwierdzająca usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego sprzętu.
3.  Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

V. Prawo odstąpienia od umowy.

1.  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)  Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne, pisemne oświadczenie, które musi zostać wysłane  pocztą lub firmą kurierską lub dostarczyć osobiście na adres :PTH Predom sp. z o.o. , ul. Kinowa 19 A, 04-030 Warszawa Wzór „Odstąpienie od umowy" stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta i jest dostępny po linkiem Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy  Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3.  Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: PTH Predom sp. z o.o., ul. Kinowa 19A  04-030 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
4.  Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy..
5.  Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym sklepowi oswietlenie.predom.pl przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
6.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:
–   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
–   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
–   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
–   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

1.  Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
2.  Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:
1) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),
2)    złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).
3.  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący może wypełnić formularz reklamacyjny dostępny pod linkiem. W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz – w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego – wypełniony dokument gwarancyjny.
4.  Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, bądź rękojmi odbywa się na zlecenie i koszt PTH PREDOM sp. z o.o. za pośrednictwem wybranej przez nią firmy kurierskiej.
5.  Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
6.  Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).
7.  Osobą odpowiedzialną za rozpatrywanie reklamacji jest Kierownik sklepu fizycznego.
8.  W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

VII. ZWROT „ZUŻYTEGO” SPRZĘTU

1.  Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient ma prawo nieodpłatnie zwrócić sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym zakupił nowy towar. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości mogą odesłać sprzęt na własny koszt na adres siedziby sklepu po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedajacego.
2.  Informacje dotyczące innych punktów zbiórki zużytego sprzętu z gospodarstw domowych można otrzymać w urzędzie gminy.

VIII. PLIKI COOKIES

Niniejsza Polityka plików cookies dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej WWW.oswietlenie.predom.pl, której właścicielem jest PTH PREDOM sp. z o.o. ul. Górskiego 9, 00–033 Warszawa
Czym są pliki „cookies”?
Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.
Jakiego rodzaju plików „cookie” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?
Sesyjne pliki cookie
Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.
Pliki cookie służące do analiz
Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.
Pliki cookie używane do targetowania
Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.
Usuwanie plików „cookies”
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych linków.
–  Internet Explorer
–  Firefox
–  Google Chrome

IX. Dane osobowe.

1.  Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie PTH Predom Sp. zo.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2.  Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e – mail oraz danych osobowych do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie www.oswietlenie.predom.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych).”
3.  Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
4.  W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
5.  Klienci Sklepu maja prawo wglądu w przechowywane przez Predom swoje dane osobowe, ich zmianę oraz żądania całkowitego ich usunięcia z systemu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. Ustaw z 2014r. poz. 827), a także Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. Zm).
2.  Sklep ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
3.  Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem WWW.oswietlenie.predom.pl
4.  Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, zmiana terminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez sklep internetowy, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie WWW.oswietlenie.predom.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
5.  W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
6.  Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oświetlenie.predom.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
7.  Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują od dnia 25 grudnia 2014r.

Zarząd PTH Predom Sp. z o.o.

 

Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014 r.

 

Regulamin sklepu internetowego PTH PREDOM

Sklep internetowy „oświetlenie.predom.pl” działający pod adresem www.oswietlenie.predom.pl prowadzony jest przez PTH PREDOM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Górskiego 9, 00–033 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000030855, z kapitałem zakładowym 3312920 PLN opłaconym w całości, NIP 5261006369, Regon 010777844.

Sklep mieści się w Warszawie przy ul. Kinowej 19 A, 04–030 Warszawa i na ten adres należy kierować wszelaką korespondencję.

PODSTAWOWE DEFINICJE

 • Infolinia – telefoniczna obsługa Klienta umożliwiająca uzyskanie informacji ,zamówienie lub zarezerwowanie towaru.
 • Klient – osoba fizyczna (która ukończyła co najmniej 13 rok życia przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), lub prawna dokonująca zakupów w sklepie poprzez zarejestrowane konto lub bez rejestracji.
 • Przelew – płatność wykonywana za pośrednictwem banku, Poczty Polskiej, lub poprzez konto internetowe.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu.
 • Rezerwacja – dokonywana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub infolinii rezerwacja Produktu, który ma zostać zakupiony w Sklepie fizycznym PTH mieszczącym się w Warszawie ul. Kinowa 19 A.
 •  Sklep fizyczny – dostępny dla ogółu Klientów punkt sprzedaży mieszczący się w Warszawie ul. Kinowa 19 A będący własnością PTH PREDOM sp. z o.o.

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 • Zmówienie w sklepie można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem serwisu internetowego www.oswietlenie.predom.pl
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest:
 • Założenie konta klienta sklepu oświetlenie.predom.pl
 • Prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym Predom.pl lub podanie niezbędnych informacji Doradcy Handlowemu.
 • Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia na adres mailowy podany podczas zakładania konta klienta.
 • Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone w ciągu 1 dnia roboczego.
 • Zamówienie można też składać telefonicznie za pośrednictwem infolinii jednakże w tym przypadku gdy klient sam odbiera i opłaca towar w sklepie fizycznym ,sklep wyznaczy określony termin do odbioru towaru. Nieodebranie towaru w terminie powoduje anulowanie zamówienia. Dla bezpieczeństwa klienta i sklepu rozmowy telefoniczne dotyczące zamówień, rezerwacji i odbioru towarów mogą być nagrywane.
 • PTH Predom może zwrócić się do klienta o potwierdzenie złożonego zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych może spowodować jego anulowanie.
 • Każdy towar ma określoną dostępność, gdy termin realizacji zamówienia wykracza poza określony na stronie, oświetlenie.predom.pl zastrzega sobie prawo uzgodnienia z klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia. W razie rezygnacji z zamówienia jeżeli Klient wcześniej zapłacił za towar należność zostanie zwrócona w ciągu 2 dni roboczych.
 • Za zamówiony towar można zapłacić przelewem bankowym, lub za pobraniem, w systemie ratalnym, a przy odbiorze w sklepie fizycznym gotówką.
 • W przypadku wybrania oferty ratalnej towar zostanie wysłany po otrzymaniu przez oświetlenie.predom.pl potwierdzenia zawarcia umowy ratalnej. W przypadku przelewu po zaksięgowaniu wpłaty.
 • Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Sklepem za pośrednictwem wiadomości email. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem emaila kontaktowego będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako zamawiającego. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach Sklepu po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.
 • Czas wysyłki jest oznaczony na stronach sklepu.

II DOSTAWA

 • Predom.pl realizuje dostawy za pomocą firm kurierskich wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Koszt wysyłki podany jest na stronie towaru. Koszt dostawy pokrywa w całości Klient. Nie dotyczy to towarów objętych promocją „dostawa gratis”.
 • Towary o wadze przekraczającej 31,5 kg nadawane są na paletach EURO, które są własnością Predom.pl. Koszt palety nie jest wliczony w cenę przesyłki, ani w cenę towaru.
 • Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek po schodach o wadze nie przekraczającej 31,5 kg. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek.
 • Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, która do Kupującego jest dostarczona wraz z towarem lub wysyłana pocztą w terminie do 7 dni od daty doręczenia towaru.
 • W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór, od tej pory towar staje się własnością Klienta.
 • Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Klient powinien, w obecności Kuriera, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej szybkie rozpatrzenie

III. CENY I TOWARY

 • Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 • Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia te nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 • 4.Wszystkie towary zakupione w oświetlenie.predom.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.

IV GWARANCJA ORAZ NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

 • Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej i we wskazanej w niej sieci serwisowej. Listy punktów serwisowych znajdują się również na stronach producentów. Łącza do stron producentów znajdują się na stronie oświetlenie.predom.pl przy każdym produkcie. Reklamacje z tytułu gwarancji można też składać bezpośrednio w sklepie fizycznym Predom, lub przesłać na adres : Predom , ul. Kinowa 19 A , 04–030 Warszawa.
 • Podstawą rozpatrywania spraw reklamacyjnych jest opinia serwisu danej marki, stwierdzająca usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego sprzętu.
 • Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

V Prawo odstąpienia od umowy.

 • Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu w niepogorszonym stanie.
 • Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie był używany z zastrzeżeniem że może on podlegać wypróbowaniu w zakresie w jakim ma to zazwyczaj miejsce w konwencjonalnych sklepach, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne i o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu.
 • Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres : Predom sp. z o.o., ul. Kinowa 19 A, 04–030 Warszawa:
 • Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy zwracanego towaru) w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych.

VI. ZWROT „ZUŻYTEGO” SPRZĘTU

 • Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient ma prawo nieodpłatnie zwrócić sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym zakupił nowy towar. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości mogą odesłać sprzęt na własny koszt na adres siedziby sklepu po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedajacego.
 • Informacje dotyczące innych punktów zbiórki zużytego sprzętu z gospodarstw domowych można otrzymać w urzędzie gminy.

VII. PLIKI COOKIES

Niniejsza Polityka plików cookies dotyczy plików "cookies" i odnosi się do strony internetowej WWW.predom.pl, której właścicielem jest PTH PREDOM sp. z o.o. ul. Górskiego 9 ,00–033 Warszawa
Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików "cookie" używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

 • Sesyjne pliki cookie
  Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.
 • Pliki cookie służące do analiz
  Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.
 • Pliki cookie używane do targetowania
  Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.
 • Usuwanie plików "cookies"
  Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.
Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

VIII. Dane osobowe.

 • Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie PTH Predom Sp. zo.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 • Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e – mail oraz danych osobowych do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie www.oswietlenie.predom.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997  o ochronie danych osobowych ).”
 • Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 • W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 • Klienci Sklepu maja prawo wglądu w przechowywane przez Predom swoje dane osobowe, ich zmianę oraz żądania całkowitego ich  usunięcia z systemu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.),a także Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. Zm).
 • Sklep ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
 • Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem www.oswietlenie.predom.pl
 • Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, zmiana terminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez sklep internetowy, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.oswietlenie.predom.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 • Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oświetlenie.predom.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
 • Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują od dnia 06.03.2013.

Zarząd Predom Sp. z o.o.

Kontynuuj
Pomoc
Skocz do góry
Firma Predom